"> استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor | طراحی سایت قزوین %

آموزش نحوه استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor در cPanel

آموزش نحوه استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor در cPanel

روش استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor در cPanel

MultiPHP INI Editor به شما این امکان را میدهد تا تغییراتی را در پیکربندی تنظیمات PHP انجام دهید .

خرید هاست با ترافیک  داخلی و نیم بها

برای این کار ابتدا وارد cPanel شوید و از بخش Software روی MultiPHP INI Editor کلیک کنید.

استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor

از بخش Configure PHP INI basic settings منوی کشویی را باز کرده و از داخل آن عبارت Select a location  را انتخاب کنید.

دامنه مورد نظر خودتان را برای تغییر آن انتخاب کنید.

استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor

وقتی تغییرات مورد نظر انجام شد برای اعمال تغییرات  بر روی Apply را کلیک کنید.

هر یک از گزینه هایی که در این صفحه میبینید برای دستور العمل های PHP ایست به چه معناست:

_ allow_url_fopen: این گزینه دسترسی URL-aware fopen wrappers را فعال/غیرفعال میکند.
_ allow_url_include: این گزینه استفاده URL-aware fopen wrappers را از دستور های زیر فعال/غیرفعال میکند.
_ include(), include_once(), require(), require_once().
_ display_errors: تعیین میکند که خطاها  نمایش داده شوند یا خیر.
_ enable_dl: با فعال کردن این گزینه خطاهای امنیتی را برای سرور بوجود می آورد فقط در صورت ضرورت نیاز به Dl آن را فعال نمایید.
_ file_uploads: این گزینه تعیین کننده آپلود  فایل های HTTP میباشد.
_ max_execution_time: حداکثر مدت زمانی(ثانیه) که  سرور شما اجازه اجرای یک اسکریپت را دارد میدهد که باعث محدود شدن مقدار حافظه استفاده شده توسط  اسکریپ های نوشته شده  ضعیف است.
_ max_input_time: حداکثر مقدار زمان داده شده به  اسکریپت برای تجزیه داده های ورودی.(ثانیه)
_ max_input_vars: حداکثر تعداد مغیر های ورودی در هر درخواست که برای  پیشگیری از حملات عدم پذیرش DoS میباشد.
_ memory_limit: حداکثر مقدار حافظه ای که به  اسکریپ  شما اختصاص داده می  شود . (به بایت بیان شده اما میتوانید با نوشتن M به مگابایت آن را تغییر دهید)
_ post_max_size: حداکثر اندازه پست کردن (آپلود فایل) را نشان میدهد.
_ session.gc_maxlifetime: حداکثر مدت  زمانی که فایل به عنوان زباله نشان داده میشود تا پاک شدن کامل آن را نشان میدهد.
_ session.save_path: این گزینه Argument که برای Handler ارسال میشود را تعریف میکند.
_ upload_max_filesize: بیشترین مقداری که برای آپلود فایل مجاز هستید را نشان میدهد.
_ zlib.output_compression: با فعال کردن این گزینه صفحه ها فشرده میشوند و مرورگر یک سرتیتر با این عنوان نشان میدهد: “Accept-Encoding: gzip یا “deflate”

    دیدگاه خود را بیان کنید

    ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.*